február 2013

IceWarp mail

maily, kalendáre, kontakty, zdieľané dokumenty, videokonferencie. …vždy a všade dostupné, aj v mobile !  

Read more

Pozor na americký cloud

Cas­par Bowden, je­den z pop­red­ných od­bor­ní­kov na ochra­nu súk­ro­mia, va­ru­je Euró­pa­nov pred pou­ží­va­ním ame­ric­kých clou­do­vých slu­žieb, naj­mä clou­do­vých dis­kov, pre­to­že im hro­zia lus­trá­cie dát zo

Read more
Kontaktujte nás

Spolupracujte s nami na komplexných IT riešeniach.

Radi vám odpovieme na všetky otázky a pomôžeme vám určiť, ktoré z našich služieb najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Výhody
Čo ďalej?
1

Naplánujeme si meeting

2

Na meetingu zistíme problém

3

Vypracujeme návrh riešenia

Naplánujte si konzultáciu