Hrozby, ktorým sa dá predísť: Tipy pre nastavovanie bezpečnosti

Roman Lenhard

IT Špecialista

Zabezpečenie firmy proti kybernetickým hrozbám je len tak silné, ako jeho najslabší článok. Neustále monitorovanie firemných sietí a správa systémov sú nevyhnutné, ale existuje mnoho aspektov, ktoré treba zvážiť.

Skrývajúci sa nebezpečenstvo prichádza v podobe ‚shadow IT‘. Zamestnanci často používajú nástroje a aplikácie, ktoré nie sú schválené. Toto môže znamenať: zraniteľné nástroje, ktoré otvárajú dvere pre útočníkov. Neinformovanosť a nekontrolované prvky v sieti predstavujú potenciálne riziká.

Zariadenia IoT bez adekvátnych bezpečnostných opatrení predstavujú ďalšiu hrozbu. Zariadenia, ako Wi-Fi routery, môžu mať slabé základné heslá, čo môže umožniť útočníkom vstup do siete.

Aktualizácie sú kľúčové pre odvrátenie kybernetických hrozieb. Zraniteľnosti v softvéri a operačných systémoch musia byť pravidelne opravované, pretože útočníci môžu využiť zraniteľnosti na napadnutie siete. 

Správa prístupov je rovnako dôležitá. Prístup k citlivým dátam by mal byť obmedzený na tých, ktorí ho potrebujú. Práva používateľov by mali byť správne konfigurované, aby sa minimalizovalo riziko.

Silné heslá sú nevyhnutné. Jednoduché heslá môžu byť ľahko prelomené. Dvojfaktorová autentifikácia je bezpečným spôsobom, ako ochrániť prístup.

Používanie VPN pri práci na diaľku je dôležité na zníženie exponovaných ploch a zabezpečenie prístupu iba pre oprávnených používateľov.

Plán pre krízové situácie a zálohovanie sú rovnako kritické. Je potrebné mať plán na zvládnutie krízových situácií a pravidelné zálohovanie dát, aby sa minimalizovala strata údajov.

Odborníci na bezpečnosť by mali byť zodpovední za riadenie a správu bezpečnosti vo firme. Bezpečnostná ochrana by nemala byť zverená jednej osobe, ale by mala byť komplexná a dobre spravovaná.

Vzdelávanie zamestnancov je kľúčové. Zamestnanci musia byť informovaní o bezpečnostných opatreniach a byť schopní identifikovať potenciálne hrozby.

V boji proti kybernetickým hrozbám je dôležité byť aktívny a pripravený na najhorší scenár.“

Naša spoločnosť FONET, spol. s r.o. je pripravená poskytnúť všetky riešenia na to, aby sa zabezpečila bezpečná a zodpovedná práca.

Súvisiace články

zdroj: SK-CERT

Varovanie pred rozsiahlymi DDoS útokmi

Slovenský tím pre kybernetickú bezpečnosť (SK-CERT) vydal varovanie pred rozsiahlymi DDoS útokmi, ktoré môžu ohroziť podniky aj jednotlivcov. Distribuované útoky typu Denial of Service (DDoS) môžu spôsobiť vážne narušenie služieb a spôsobiť značné finančné straty. V tomto blogu si vysvetlíme, čo sú DDoS útoky, ako sa môžete chrániť a aké kroky podniknúť v prípade útoku.

Čítať viac
Kontaktujte nás

Spolupracujte s nami na komplexných IT riešeniach.

Radi vám odpovieme na všetky otázky a pomôžeme vám určiť, ktoré z našich služieb najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Výhody
Čo ďalej?
1

Naplánujeme si meeting

2

Na meetingu zistíme problém

3

Vypracujeme návrh riešenia

Naplánujte si konzultáciu